Nástroje pro usnadnění přístupu

Překlad (translations)

Dnes má svátek: Karolína Zítra: Jindřich Pozítří: Luboš

Rybářský spolek

Rybářský spolek Živá voda v Šenově u Nového Jičína byl oficiálně zaregistrován s tímto názvem v roce 2015. Hospodaří na bývalém „Opravilovém rybníku“, také zvaném „Kačák“, za areálem VFU Brno ŠZP Nový Jičín.

rybnk

Původní spolek byl oficiálně založený s názvem Občanské sdružení Rybářský spolek „Živá voda“ 21. března 2008. Zásluhu na tom měl přípravný výbor ve složení Pavel Malicher, Jan Kováčik, Petr Dvorský, Josef Palla a Jaroslav Zicháček, který provedl veškeré právní úkony pro jeho založení. Pokud se ale vrátíme do historie, víme a máme to napsáno na naší dřevěné tabuli na rybníku, že založení obecného neregistrovaného spolku třinácti nadšenců, je dle dostupných informací už v roce 1970. A jak vlastně vypadalo vedení spolku od jeho založení? Prvním předsedou byl do roku 1979 Evžen Janda, pak Vladimír Chlápek, dále následoval Pavel Malicher a Josef Zedník. Od 5. 6. 2002 v rámci již uvedených reorganizací opět Pavel Malicher a to až do roku 2017. Po něm tuto funkci převzal, samozřejmě co byl řádně zvolen členskou schůzí, Martin Pelikán, který ji vykonává do dnes. Spolek funguje dle svých schválených a zaregistrovaných stanov. Řídí se jejími pokyny a směrnicemi. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, respektive výroční, která je organizována každý rok v měsíci březnu. Dále je to tříčlenný výbor spolku v čele s předsedou a ten členská schůze volí každé tři roky. Nedílnou součástí a neméně důležitá je funkce pokladníka a revizora. Obě jsou rovněž voleny členskou schůzí každé tři roky.

Významnou zásluhu na realizaci a rovněž na zachování vodní plochy měl v době založení podnik VFUB ŠZP Nový Jičín. Bez jehož technické a právní pomoci by dnešní vodní plocha Opravilového rybníka asi neexistovala a tudíž by nefungoval ani náš spolek. V rámci restitučních náhrad se nepočítalo s jeho obnovou a zbytek co by vlastně zůstával, by byl asi zavezen a rekultivován.

rybnk2

V současné době spolek sdružuje dvacet pět členů, což je maximální kvóta počtu členů dle stanov spolku. Do tohoto počtu nejsou započítáni čestní členové, kterých je pět. Každý rok připravují vždy minimálně dvě veřejné akce. Rybářské závody pro dospělé, které se konají skoro vždy v měsíci květnu a závody pro mládež do 15 let, které se konají vždy v září hned po letních prázdninách.

zvody

Jen pro informaci, první rybářské závody veřejného charakteru byly zorganizovány v roce 1979 a to jako akce kácení máje. Postupně se začaly závody organizovat pravidelně a tuto tradici dodržujeme až dodnes.

Blíže k naší činnosti. Náš hlavní záměr je zájmový a ekologického charakteru. Obhospodařujeme vodní plochu rybníku, jeho přítok a odtok a rovněž i jiné vodní toky v obci. Udržujeme na nich pořádek a jejich čistotu. Není to jen o sekání trávy kolem rybníka, hrabání listí a sbírání větví, ale také o tom, aby vše bylo zabezpečené. Mezi hlavní činnosti patří každoroční ořezávání stromů, zpevňování břehů a údržba, případně nátěr laviček a chaty. Udržujeme tak celý areál neustále uklizený a v pořádku. Do rybníku pravidelně vysazujeme dostatečné množství ryb různých druhů. Hlavní a převažující rybou je kapr obecný. Dále pak amur bílí, štika a lín obecní. Ale třeba i candát obecný, úhoř říční a cejn velký.

ryba

V roce 2019 nám praskla hráz u stavidla a byla nutná oprava. Po dlouhých letech bylo nutné rybník vypustit a prasklinu opravit. Museli jsme těsně za hrází vyhloubit díru a vylít ji betonem. Při té příležitosti jsme také vyměnili přítokové potrubí, aby nám voda neutíkala dřív, než nám doteče do rybníka. Zjistili jsme, že tyto nečekané situace spojují lidi v jeden tým, který jde za svým cílem a to je moc dobře.

oprava hrze

hrz

Za to, že funguje náš spolek, vděčíme našim sponzorům a partnerům.

Našimi hlavními podporovateli jsou: Obec Šenov u Nového Jičína, Martin Kubečka a firma Amenit Nový Jičín, firma Romotop Suchdol nad Odrou, Potrubí Seidler Klimkovice, VFU Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Pavel Kalina, VOP a.s. Šenov u Nového Jičína, Technické služby Šenov u Nového Jičína, Ladislav Král rybářské potřeby Nový Jičín, Radek Sedlák a Martin Vavřík.

 • Přečteno: 16117

Zahrádkáři

Na našem území se nachází celkem šest zahrádkových osad, které jsou sdruženy v Základních organizacích Českého zahrádkářského svazu a jejich zahrádkové osady mají svá jména. Na katastru obce jsou to tyto zahrádkové osady: Za Kotelnou, Na Vyhlídce, Sídliště, Nad Lipami, Nad Mlýnem a Družstevní.

Obec postupně, na základě žádostí zahrádkářů, odprodává své pozemky, na kterých jsou umístěny zahrádkové osady, do vlastnictví jednotlivým základním organizacím. Máme zájem na tom, aby tyto osady byly zachovány. Jsou součástí obce, mají udržovanou zeleň a jsou oázou odpočinku pro ty, kteří mají rádi přírodu.
 • Přečteno: 13296

Včelařský spolek

Včelaři
včely

V obci je nejméně 15 členů Českého svazu včelařů, kteří svoji záslužnou činnost vykonávají v místě svého bydliště, to je v Šenově u Nového Jičína. Jako organizace jsou vedeni pod hlavičkou Základní organizace, Český svaz včelařů, Nový Jičín.

 • Přečteno: 15180

Myslivecké sdružení Šenov - Kunín

Myslivci
Okolí Šenova
Šenov z dálky

Myslivecký spolek   Šenov – Kunín

Myslivecké sdružení Šenov – Kunín bylo ustaveno 11.dubna 2003 sloučením dvou mysliveckých sdružení  Šenova  a  Kunína. Od roku 2015 na základě změny občanského zákoníku bylo přejmenováno na Myslivecký spolek Šenov – Kunín. Myslivecký spolek Šenov –Kunín  hospodaří ve dvou samostatně uznaných honitbách Šenov (608 ha), Kunín  (1104 ha).

V současné době vykonává právo myslivosti v našem spolku 33 členů a jeden čestný člen. Myslivecký spolek má zvolen 5-ti členný výbor  a  tříčlennou kontrolní komisi. Činnost  spolku  se  řídí  registrovanými stanovami a provozním řádem schváleným členskou schůzí.

Hlavním posláním  mysliveckého spolku je  péče  a  chov  zvěře, lov  zvěře v rámci  zákona o myslivosti.  A  rovněž  vytváření vhodných přírodních podmínek pro volně žijící  živočichy. Naší  povinností  je  i  chov  náležitého počtu  lovecky  upotřebitelných  psů.

V rámci naší  činnosti  je  i pořádání  kulturně vzdělávacích akcí pro děti a mládež  v našich obcích  Šenově  i  Kuníně. Na  svou  činnost  si  spolek  vydělává  příspěvky svých členů a  účastí  na kulturních akcích pořádaných  v rámci  obou obcí. Významnou měrou na fungování našeho spolku má i dobrá spolupráce s vedením obou obcí  a  finanční  příspěvky,  které  nám poskytují  v rámci  podpory spolkového života.

 • Přečteno: 16139

Československá obec legionářská, jednota Nový Jičín

V obci má sídlo vedení Novojičínské jednoty Československé obce legionářské (ČsOL). Jednota byla znovu ustavena v polovině 90 let minulého století veterány 2.SV a sdružuje členy z celého okresu. Více než jedna čtvrtina členské základny jsou občany naší obce. Od svého vzniku vedení jednoty ČsOL a obec úzce spolupracují a obec významně podporuje činnost a aktivity jednoty. Za tuto spolupráci a podporu obdržela obec Šenov u Nového Jičína v roce 2008 nejvyšší vyznamenání ČsOL – Pamětní stuhu, která je trvalé vystavena v prostorách obecního úřadu.    

     Československá obec legionářská (ČsOL) je nepolitický, neziskový a obecně prospěšný spolek sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z 2. světové války, příslušníky domácího odboje a válečné veterány AČR – účastníky zahraničních misí, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a příznivce, kteří chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.

setkani

schuze

     ČsOL byla založena 22. května 1921 legionáři po návratu z bojišť 1. SV. V roce 1939 byla nacisty zrušena a po osvobození v roce 1945  byla činnost opět obnovena a do spolku byli přijati  příslušníci československých zahraničních armád 2. SV. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna do jednotného Svazu bojovníků za svobodu. V říjnu 1991 byla činnost ČsOL opět obnovena a do řad členů byli přijati příslušníci zahraničních misi AČR.

     Novojičínská jednota ČsOL je agilní spolek. Svým působením a rozmanitými aktivitami se dostala do podvědomí občanů a organizací v okrese. V regionu je tradiční spoluorganizátorkou pietních a vzpomínkových aktů ke Dni osvobození, vzniku ČSR, Dne válečných veteránů a jiných významných událostí. Organizuje setkání s veterány 2. SV a účastníky odboje s novodobými veterány a veřejnosti.

beseda

Připomíná jejich hrdinství a zásluhy. Provádí přednášky a besedy na školách a organizuje exkurze žáků do Památníku 2.SV v Hrabyni, míst bojů Ostravské operace a na putovní výstavu Legiovlak.

legionarsky vla...

navsteva pamatn...

kladeni vencu

vylet

K připomenutí a propagaci legionářských tradic, ideálů a bojových úspěchů vydala několik publikaci o legionářích a vojácích čs. zahraničních armád z regionu a podílela se na uspořádání sedmi úspěšných výstav v okrese k této tématice.

     Zajišťuje také zajímavou zájmovou činnost svých členů a  příznivců. Velkou oblibu si získala tradiční střelecká soutěž s čestným názvem Memoriál majora Rostislava Stehlíka která je pořádaná každoročně v září na střelnici v Odrách.

strelby

 • Přečteno: 13203

Pošta

posta Senov

Informace o službách na této poště 

Kontakt

ČESKÁ POŠTA Šenov u Nového Jičína
Dukelská 174
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 954 274 242
840 111 244 - zákaznická linka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup / Vstup s kočárkem: pošta má u vchodu signální zařízení k přivolání obsluhy (standardně zvonek se symbolem "invalida, vozíčkář").
Poznámka: Česká pošta si vyhrazuje krátkodobá operativní omezení provozu pošty, která se v systému nemusí projevit.

  • Přečteno: 31231

  Kontakt

  Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
  Dukelská 245
  742 42 Šenov u N. J.
  Tel.: +420 556 707 952
  Fax: +420 556 710 064
  ID DS: dzwaxv8
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Facebook obce


  Číslo účtu: 1766587399/0800
  IČO: 60798432
  DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

  Úřední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:00        12:00-17:00

  Úterý

   8:00.11:00           ZAVŘENO

  Středa

  8:00 – 11:00        12:00-17:00

  Čtvrtek

  8:00.11:00           12:00-15:00

  Pátek

  ZAVŘENO