Nástroje pro usnadnění přístupu

Překlad (translations)

Dnes má svátek: Karolína Zítra: Jindřich Pozítří: Luboš

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Šenov u Nového Jičína
 1. Oficiální název:
  Obec Šenov u Nového Jičína

 2. Důvod a způsob založení:
  Zákon o obcích 128/2000 Sb., v platném znění.
  Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 3. Organizační struktura:
  Obecní zastupitelstvo
  Rada obce
  Výbory obce
  Komise obce

 4. Kontaktní spojení:
  Obecní úřad obce Šenov u Nového Jičína
  Dukelská 245
  742 42 Šenov u Nového Jičína
  Česká republika (CZ)

  tel:  556 707 952, 731 442 932      
  fax: 556 710 064

  http://www.senovunovehojicina.cz/
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Bankovní spojení:
  Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
  číslo účtu: 1766587399/0800
  Další možné způsoby platby: v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu
 6. Identifikační údaj IČO:
  IČO: 60798432

 7. Identifikační údaj DIČ:
  DIČ: CZ60798432
  Organizace je plátcem DPH.

 8. Rozpočet v tomto roce
   
 9. Žádosti o informace:
  Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- ke stažení zde
   
 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na zaměstnance obce, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.                     

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
  - komu je žádost určena, 
  - jaká konkrétní informace je požadována, 
  - kdo žádost podává. 

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

         Stížnosti a petice

        1) Místem pro podání písemné stížnosti je podatelna ObÚ.

        2) Ústní stížnosti přijímají ve věci kompetentní zaměstnanci. Ústní stížnost, u níž nelze ihned stanovit
             kompetenci, přijímá podatelna ObÚ.

        3) Všichni zaměstnanci obce zařazení do ObÚ  jsou povinni přijmout jakoukoli ústní stížnost tehdy, když není možno postupovat podle výše uvedeného principu.

        Místo pro příjem petice:

        1) Petice se přijímají výhradně na podatelně Obecního úřadu.

 

    11. Opravné prostředky:
          Způsob odvolání a jeho obsah: 

 • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

          O odvolání rozhoduje: 

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 


         O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující  subjekt  v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

    12.  Formuláře. Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

    13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
          Naleznete na následujícíh odkazech:

          - portál veřejné správy České republiky - www.portal.gov.cz

          - Ministerstvo vnitra - občan na úřadě - www.mvcr.cz

          - Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

 

    14. Nejdůležitější předpisy

    15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
          Ke stažení zde

    16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

     17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
           Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 
           Technické služby Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

 • Přečteno: 9981

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce


Číslo účtu: 1766587399/0800
IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Úterý

 8:00.11:00           ZAVŘENO

Středa

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Čtvrtek

8:00.11:00           12:00-15:00

Pátek

ZAVŘENO