Nástroje pro usnadnění přístupu

Překlad (translations)

Dnes má svátek: Ilja Zítra: Vítězslav Pozítří: Magdaléna

Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Historie školy

Zcela spolehlivě zpracovat dějiny školy v Šenově u Nového Jičína není možné. Chybí řada obvyklých písemných pramenů. Snad nejvíce poskytuje zachovalý archivní fond německé obecní školy (od 17. století do roku 1945). Něco málo historických informací nalezneme také v archivním fondu české školy.

Po osamostatnění obce, v roce 1994 navštěvovalo školu 157 žáků od 1. do 9. třídy. Ředitelem školy byl pan Josef Hanzelka. Rekonstrukci školy započalo město Nový Jičín ještě před osamostatněním Šenova u NJ. První zastupitelstvo si dalo za úkol rekonstrukci dokončit. Rekonstrukce v hodnotě 12 miliónů korun byla dokončena v roce 1996 a 22. listopadu 1996 se ve škole konala oslava u příležitosti otevření půdní nástavby základní školy. V půdních prostorách vznikly 2 nové učebny, jazyková učebna vybavená jazykovou laboratoří a počítačová učebna s devíti žákovskými počítači. Obě učebny jsou pro cca 16 žáků. V roce 1998 byla za cca 100 tis Kč opravena tělocvična.
V říjnu 2000 byla škola napojena na Internet prostřednictvím ISDN linky, což umožnilo komunikaci elektronickou poštou. Počítačová síť byla tehdy vytvořena ze 4 počítačů. Od 1. července 2001 byla ředitelkou školy jmenována PaedDr. Jana Bělůnková.

S účinností od 1. ledna 2003 je základní škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací. Od 1. října 2007 byla základní škola sloučena s mateřskou školou. Nový název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace. Funci ředitelky ZŠ a MŠ vykonává nadále PaedDr. Jana Bělůnková.

Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout základní školu:

https://tourmkr.com/F1NlNVRaha/31938601p&355.16h&90.00t

V červnu 2005 byl poprvé zorganizován sportovní den „O pohár starosty“, tato tradice trvá dodnes. Obec poskytuje žákům ceny i pohoštění.

V létě 2005 byly pro školní družinu zrekonstruovány prostory v přízemí budovy Elišky Krásnohorské 223, školní družina tak získala pro svou činnost samostatné prostory.

Od tohoto roku využívá škola pro svou činnost celkem 4 samostatné budovy. V hlavní budově školy na ulici Školní 20 jsou učebny 3. – 9. ročníku, v zahradě školy v budově na ulici Elišky Krásnohorské 223 jsou učebny 1. a 2. ročníku a školní jídelna – výdejna stravy. Mateřská škola sídlí ve vile na ulici Školní 454.

Povodeň a přívalový déšť 24. června 2009 velmi zasáhl do chodu MŠ. Byl vyplaven suterén MŠ, Mateřská škola obnovila provoz po nutných opravách až v září 2009.

Ve školním roce 2010/2011 byly prostory školní družiny přestavěny na další oddělení MŠ z důvodu velkého počtu žádostí o umístění dětí v MŠ. Školní družina musela být přesunuta opět do tříd základní školy. Prostředky na provoz školy byly velmi omezené.

Teprve na počátku školního roku 2011/2012 byly pro školní družinu zrekonstruovány další 2 podlaží v budově na ulici Elišky Krásnohorské 310, byla rozšířena kapacita školní družiny, do nových prostor byla přestěhována také školní keramická dílna.

Školní družina

https://kuula.co/share/collection/7YkZv?fs=1&vr=1&zoom=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&card=1&info=1&logo=1&logosize=139

03

Finanční situace obce se zlepšila, škola získala větší finanční prostředky a mohla se zapojit také do dotačních programů. Byla zřízena nová multimediální učebna se 24 žákovskými počítači a interaktivní tabulí.

14
 

V létě 2013 prošel celý areál školy velkou rekonstrukcí. Bylo provedeno zateplení školy a výměna oken v hlavní budově školy a ve školní družině. Ve školní zahradě bylo vybudováno nové dětské hřiště. V červenci 2014 byla provedena výměna oken a zateplení na malé budově školy, Elišky Krásnohorské 223 a bylo vybudováno klecové multifunkční sportoviště.

Mateřská škola - ulice Elišky Krásnohorské

https://kuula.co/share/collection/7YkZ6?fs=1&vr=1&zoom=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&card=1&info=1&logo=1&logosize=139

 

19

V létě 2015 bylo provedeno zateplení mateřské školy na ulici Školní 454, školka zazářila v novém „kabátě“ a následně byla zahájena přestavba zahrady školky dle projektu „Zahrada v přírodním stylu“ se spoustou nových hracích prvků, jako jsou například lanové prvky, kladinky, lavičky, houpačky, skluzavka apod. Zahradu zkrášluje také nové ohniště, totém, potůček, bylinková spirála nebo vrbový tunel. Přestavba zahrady byla dokončena v prosinci 2015 a slavnostní předání proběhlo v rámci Dne dětí v červnu 2016.

Mateřská škola - ulice Školní

https://kuula.co/share/collection/7YkFH?fs=1&vr=1&zoom=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&card=1&info=1&logo=1&logosize=139

 

01

04

Současnost školy 

Výuka v základní škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola má 9 tříd základní školy s kapacitou 200 žáků, 3 třídy mateřské školy s kapacitou 54 dětí a 2 oddělení školní družiny s kapacitou 50 žáků. 

V současné době je průměrný počet žáků ve třídách ZŠ 18. Učebny školy jsou vybaveny didaktickou a audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a kvalitními výukovými programy.

12

10

Učebny i kabinety jsou propojeny počítačovou sítí napojenou na internet. Škola využívá webovou aplikaci Bakaláři, rodiče zde mají aktuální údaje o rozvrhu, akcích školy, prospěchu a chování žáků a také o přítomnosti žáků ve škole. Webové stánky školy najdete na https://zssenov.cz

Od roku 2010 se škola průběžně zapojuje do vyhlašovaných projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, do rozvojových mezinárodních projektů, do projektů Comenius a Erasmus+ a také do programů ROP Moravskoslezsko. Z projektových prostředků bylo modernizováno vybavení učeben přírodovědných předmětů, zakoupeny moderní učební pomůcky, vybavena počítačová multimediální učebna a další digitální jazyková laboratoř. Vybavení školy je na velmi dobré úrovni, nabízí kvalitní výuku.  Škola má také vlastní školní knihovnu. 

Díky poměrně malému počtu žáků ve třídách je umožněn individuální přístup k dětem včetně žáků se zdravotním postižením. Integrovaným žákům se zdravotním postižením se již několik let věnují kromě kvalifikovaných pedagogů také asistenti pedagoga. 

Žáci mají možnost se zapojit do mimoškolních činností v podobě zájmových útvarů organizovaných školou a školní družinou (nepovinných předmětů a kroužků), do výuky hry na hudební nástroj ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou MIS music z Kopřivnice. Žáci do umělecké školy nemusí dojíždět, výuka probíhá v prostorách naší školy.

05

V areálu školy je k dispozici multifunkční klecové hřiště, dětské hřiště s mnoha hracími prvky, altán pro letní výuku, za školou je nyní nově vybudováno hřiště pro míčové hry s doskočištěm a krátkou běžeckou dráhou. Hřiště má umělý povrch a žáci zde za pěkného počasí budou moci pobývat i o velké přestávce.

j

Obec Šenov u Nového Jičína o prázdninách investovala do oprav cca 3 500 000 Kč (hřiště, zpevněné plochy před a za školou, vydláždění u školní družiny). V roce 2018 byla zbouraná nevyhovující tělocvična a postavena moderní sportovní hala se zázemím (sociálky, kabinety). Součástí stavby bylo propojení hlavní budovy školy koridorem s vedlejší budovou, ve které je kromě tříd i jídelna.  Stavba byla pořízena za cca 32 000 000 Kč. Za rok 2018 a 2019 jen na investicích je to cca 35 500 000 Kč.

img_9446
img_8798

V roce 2020 byla školní zahrada vybavena dalšími herními prvky pro naše školáky i veřejnost.

img_20200226_09...

Naše škola je tak jednou z nejhezčích a nejlépe vybavených škol na Novojičínsku.

  • Přečteno: 12537

  Kontakt

  Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
  Dukelská 245
  742 42 Šenov u N. J.
  Tel.: +420 556 707 952
  Fax: +420 556 710 064
  ID DS: dzwaxv8
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Facebook obce


  Číslo účtu: 1766587399/0800
  IČO: 60798432
  DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

  Úřední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:00        12:00-17:00

  Úterý

   8:00.11:00           ZAVŘENO

  Středa

  8:00 – 11:00        12:00-17:00

  Čtvrtek

  8:00.11:00           12:00-15:00

  Pátek

  ZAVŘENO