Tomáš Garrigue MASARYK

* 7. 3. 1850 (Hodonín)
† 14. 9. 1937 (Lány)
politik

Tomas Garrigue Masaryk 1925

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog. První prezident Československé republiky působil ve funkci od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935. K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka, obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“, a po odchodu z funkce v prosinci roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.

7. března 1935 jmenovala obec Šenov u Nového Jičína na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva pana prezidenta Československé republiky za jeho nesmrtelné životní dílo a jeho zásluhy o demokracii svým ČESTNÝM OBČANEM. Pan prezident čestné občanství přijal.