Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Šenov u Nového Jičína
Jméno počet hlasů strana Funkce
Ing. Jaromír Kadlec 366 VIZE  starosta 
JUDr. Karel Třetina 387 ProŠenov místostarosta
Bc. Milan Hruška 250 ProŠenov člen rady obce
Irena Pauló 335 VIZE členka rady obce
Mgr.  Jana Sedlářová 289 ProŠenov členka rady obce
MUDr. Ludmila Máslová  265 VIZE členka ZO
Pavel Kalina 274 VIZE  člen ZO
Pavel Kačírek 114 KDU-ČSL člen ZO
Martin Lhotský 228 VIZE člen ZO
Bc. Jiří Říha 259 VIZE člen ZO
Pavel Malicher 268 ProŠenov člen ZO
Zdeněk Kubeša 248 ProŠenov člen ZO
PhDr. Bc. Jaroslava Lančová 290 ProŠenov členka ZO
Vojtěch Orlík, MBE 115 KDU-ČSL člen ZO
Olga Pallová 326 ProŠenov členka ZO