Základní informace o obci

POLOHA OBCE

Obec Šenov u Nového Jičína se rozkládá po obou stranách řeky Jičínky a okresní silnice vedoucí z Nového Jičína do Fulneku. Zastavěná část obce tvoří velké písmeno "L". Podél řeky Jičínky od jihu k severu je dlouhá cca 3 km, a podél okresní silnice vedoucí od západu k východu, také cca 3 km.
Rozloha obce je 1 563,18 hektarů a leží v nadmořské výšce 261 m.

Obec svojí hranicí sousedí:
  • na jihu s Novým Jičínem, Loučkou a Rybím,
  • na východě s Bartošovicemi a Libhoštěm
  • na severu s Hukovicemi a Kunínem
  • na západě s Bernarticemi n. O.

Řeka Jičínka pramení v Beskydech a na jaře přivádí velké množství vody. V Šenově přibírá dva potoky, Grasmanku a Křivý potok zvaný Krumpach a vlévá se do řeky Odry. O správu řeky Jičínky na území naší obce se stará Povodí Odry, státní podnik, Na Dolách 81, Skotnice, provozní zařízení Suchdol nad Odrou, Za Nádražím 256.

V obci jsou 2 rybníky. Jeden u rodinného domu číslo popisné 116 a druhý za bývalým číslem popisným 39.

Svým územím zasahuje částečně do katastru obce i Chráněná krajinná oblast Poodří. V současné době její správa sídlí ve Studénce na ulici 2. května, č. p. 1.


VZHLED OBCE

Obec se nedělí na části, tvoří jedno katastrální území pod číslem 707 546. Je rozdělena do ulic, kterých je celkem 25. Každá ulice má několik čísel popisných

Anenská - 33
Bernartická - 4
Česká - 4
Družstevní - 15 
Dukelská - 105
E. Krásnohorské - 12
Jaselská - 60
Jeremenkova - 17
Malostranská - 98
Mlýnská - 8
Na Salaši - 2
Na Vyhlídce - 20
Pod Salašem - 3
Polní - 13
Severní - 46
Suvorovova - 29
Šenovská - 14
Školní - 6
Údernická - 14
U Náhonu - 3
U Zastávky - 1
Venkovská - 18
Zahradní - 31
Záhumenní - 8
Zapadlá - 3


V roce 1997 byla zrušena ulice 17. listopadu, domy byly zbourány a lokalita byla vykoupena a přisloučena do majetku společnosti Autopal.

S platností od 1. ledna 1999 schválilo obecní zastupitelstvo vznik nové ulice s názvem "Severní".

V obci je jak zástavba rodinnými domy, tak na jejím jižním konci jsou domy bytové.
Ke dni vzniku Almanachu (srpen 2003) bylo v obci nejvyšší číslo popisné 638.

Dnes je číselná řada pro přidělování čísel popisných  vedena od čísla 1 do 659.

Ve skutečnosti tolik čísel popisných není přiděleno. Některá čísla popisná jsou dnes jako čísla "volná", která zůstala v evidenci po domech a objektech, které byly zbourány a neexistují.

Orientační čísla, která byla v minulosti přidělena některým bytovým domům, se již v obci nepoužívají. Obec od svého vzniku používá oficiálně jen čísla popisná.