Mateřská škola Sluníčko

Než byla zřízena tato mateřská škola, také nám to dalo zabrat. Původně byla MŠ zřízena v budově na ulici U Náhonu 252. Tuto budovu vlastnil Vojenský opravárenský podnik 025 a Město, které bylo zřizovatelem této školky s ním mělo smluvně zajištěný nájem. V důsledku privatizace, byl smluvní nájem ukončen. Bylo potřebné, aby byla urychleně MŠ na Školní 454 upravena tak, aby byl zajištěn její provoz. Podařilo se to a MŠ byla otevřena k 15. srpnu 1994. Zájem rodičů o umístění dětí byl tak velký, že již o prázdninách roku 1995 se prováděly úpravy pro rozšíření její kapacity. V červenci roku 1996 schválilo obecní zastupitelstvo realizaci půdní nástavby, protože kapacita školky již nebyla vyhovující. O prázdninách roku 1997 se přestavba uskutečnila. Ředitelkou školky byla paní Zdena Kerekešová . Od srpna roku 1996 je ředitelkou školky paní Anna Janíková. V roce 2001 byla na MŠ udělána nová střecha. Byla provedena výměna oken a nová fasáda. Od 1.10. 2007 je mateřská škola sloučena se ZŠ v Šenově u Nového Jičína. Nový název organizace: ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace. Ředitelkou školky je PaedDr. Jana Bělůnková.