Dnes má svátek: Vladislav Zítra: Doubravka Pozítří: Ilona
csenfrdeitplptruskes
SENOV CŠenov u Nového Jičína
  • Aktuality
  • Výsledek šetření Policií ČR týkající se areálu bývalé vojenské posádky.

Výsledek šetření Policií ČR týkající se areálu bývalé vojenské posádky.

Vážení spoluobčané, v tomto příspěvku vám předkládáme fakta, týkající se bývalého areálu vojenské posádky. Chceme tím předejít různým spekulacím či nepravdám, které se v obci šíří v souvislosti s šetřením. Dne 2. 3. 2012 oznámil starosta obce JUDr. Hývnar na Policii ČR podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku ze strany bývalého vedení obce. Policejní komisař uvedl, že předmětný spisový materiál obsahoval několik okruhů prověřování. Dále uvádí, že z důvodu přehlednosti vyčlenil prodej plynové kotelny z uvedeného areálu a tento skutek prověřoval samostatně.

V usnesení ze dne 17. 1. 2013 uvedl následující informace. Provedeným šetřením podle ust. § 158/3 tr. řádu zjistil, že jednání bývalého starosty V. D. naplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu úmyslného porušování povinnosti při správě cizího majetku. S odvoláním na ust. § 67(1 c) tr. zákona konstatoval, že jednání pana V. D. je již promlčeno, proto věc odložil. Promlčecí doba na tento případ uplynula 8.3 2012. Prodejem kotelny bez vyhotoveného znaleckého posudku za 400 000 Kč bez DPH způsobil bývalý starosta pan V. D. obci škodu ve výši 600 000 Kč. „Znalecký“ posudek na částku 280 000 Kč tehdy sestavil bývalý vedoucí technických služeb pan V. D. S návrhem na prodej kotelny přišel starosta obce na 9. jednání rady obce, na kterém navrhl výši prodejní ceny 280 000 Kč, což měla být údajně prodejní cena. Dne 7. 3. 2007 byla podepsána kupní smlouva s panem R. N., který kotelnu na své náklady demontoval a odvezl ještě týž měsíc do společnosti v Měříně, kde veškeré vybavení prodal za 1 500 000 Kč.

V druhém usnesení ze dne 25. 1. 2013 se komisař mimo jiné zabýval prodejem pozemku o výměře 1828 m2 panu M. D. za celkovou částku 27 470 Kč. Před prodejem pan V. D. opět nezjišťoval skutečnou prodejní cenu pozemku a způsobil tak obci škodu ve výši 338 130 Kč. Komisař dále uvádí, že došlo stejně jako v předchozím případě k trestnému činu, ale podobně jako v předchozím případě konstatuje, že jednání je již promlčeno. K promlčení došlo dne 8. 10. 2012, proto věc odložil.

K areálu bývalé posádky se vztahuje i třetí usnesení ze dne 27. 9. 2012. Anonymní trestní oznámení bylo předáno Policii ČR. Bylo směřováno na nynějšího vedoucího technických služeb pana P. M. a na účetní paní V. O. V oznámení bylo uvedeno, že měli v roce 2010 vytvořit „černý fond“ přes 100 000 Kč a následně ho využít pro vlastní potřebu. Výslechy zaměstnanců TS bylo zjištěno, že skutečně v letech 2006 – 2009 docházelo na základě pokynu tehdejšího vedoucího TS pana V. D. ke sběru železa z posádky. Finanční prostředky za železo musely být odváděny osobně bývalému vedoucímu technických služeb. Komisařovi se podařilo prokázat, že materiál neprocházel řádným účetnictvím, pan V. D. používal získané prostředky pro svoji vlastní potřebu, místo aby je řádně odevzdával obci. Prokázaná zneužitá částka byla 69 480 Kč. Tak jako v předcházejících případech vyšetřovatel konstatoval, že se sice spáchal trestný čin, ale jednání bylo již promlčeno. V usnesení není uvedené datum promlčení.

Ani v jednom z výše uvedených usnesení není konstatováno, kam se poděly stovky tun železa a barevných kovů z posádky a další značné množství materiálu dle soupisu, který měl vyšetřovatel k dispozici. V tomto případě nebyli pachatelé vypátráni. Na základě provedených inventarizací a výsledku vyšetřování Policií ČR pak zastupitelé obce na 14. zasedání konaném dne 6. 2. 2013 schválili vyřazení nedohledaného materiálu z posádky v celkové účetní hodnotě dosahující více jak 14 000 000 Kč. Ohromný nepořádek, který byl v evidenci majetku obce, poprvé zjištěný provedenou inventarizací v roce 2010, se tak již nebude objevovat ve výsledcích inventury v roce 2013.

Spáchané trestné činy bývalým starostou obce a vedoucím technických služeb, byly promlčeny, náhradu škody ale bude vedení obce, kterou zastupuje starosta JUDr. Hývnar, vyžadovat soudní cestou. První žaloba o náhradu prokázané škody ve výši 69 480 Kč způsobenou bývalým vedoucím technických služeb byla podána. Další žaloby o náhradu prokázané škody ve výši cca 938 130 Kč způsobenou bývalým starostou obce se nyní připravují. O jejich výsledku vás budeme informovat.

  Jaromír Kadlec, místostarosta obce 

Vytisknout E-mail

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno