Dnes má svátek: Vladislav Zítra: Doubravka Pozítří: Ilona
csenfrdeitplptruskes
SENOV CŠenov u Nového Jičína
  • Aktuality
  • Komise pro životní prostředí informuje

Komise pro životní prostředí informuje

Vážení občané,

žijeme v malebné obci, která neustále podléhá změnám a dá se říci, že rozkvétá. Neopominutelnou součástí, jistě mi dáte za pravdu, je životni prostředí a nutnost k cílevědomé ochraně!

V naší obci je spousta zeleně a zalesněných lokalit. Protéká tady několik vodních toků a některé zde pramení. Největší řekou je řeka Jičínka, která prošla v poslední době celkovou asanací, dále potok Zrzávka, potok Krumpach, potok DVT II., který pramení v Porubovém lesíku a potok DVT I, pramenící ve dvou pramenech a to pod benzinovou pumpou Lukoil a v Opravilovém lesíku. Tyto vodní toky oplývaly v minulosti životem, který se zde pomalu vrací za přispění ekologických spolků a občanských sdružení vysazováním původních druhů.

Dá se tedy konstatovat, že to tu máme zelené, že je zde vskutku pěkné životní prostředí, vegetace a zeleň je udržovaná na patřičné úrovni. Rovněž čistota obce je na uvedené úrovni. Ve většině případů naši občané zvelebují své pozemky, provádějí výsadbu zeleně, a dřevin, udržují a sekají vegetační porosty. A v tomto momentě, nastává Nerudovská otázka. Jak naložit s bioodpadem?

Do loňského roku to bylo na vůli majitelů kam ho uložit. Rozváželo se různě, kde se jen dalo. Především do zalesněných lokalit, nebo na břehy vodních toků. Věřte, že na tyto skládky je smutný pohled. Aby nedocházelo k podobné situaci, zastupitelstvo obce, na návrh komise ŽP zařadilo do programu odpadového hospodářství řízený sběr a následnou likvidaci bioodpadu (BRO). Sběrné kontejnery, které jsou rozmístěné dle jednotlivých, vytypovaných lokalit se komisí pravidelně monitorují. Jejich využívání co do množství a rozmístění. Na rok 2012 budou potřeba ještě úpravy, co se týká počtu uvedených kontejnerů. Vás občany bychom chtěli oslovit a zároveň požádat, abyste se svými náměty podíleli na jejich rozmístění a množství. Dále, abyste objemný biomateriál větve keřů apod. zpracovali. např. rozstříhali, z důvodu rovnoměrného zaplnění kontejnerů pro jeho efektivnější využití.

Již dnes víme, že zařazení řízeného sběru bioodpadu se v letošním roce výrazně osvědčilo. Jelikož již končí vegetační období, bude méně trávy zato více spadaného listí a odpadu z řezu keřů a ostatních dřevin. Žádáme vás o strpení, pokud budou nádoby skutečně naplněny neukládejte odpad v pytlích u svozového místa. Zde je nutno říci, že není prakticky možné ani ekonomicky únosné sesbírat všechen bio odpad z celé obce. Proto je vhodné, aby pokud možno měl každý na své zahrádce kompost, kde se část takového materiálu uloží. Po čase mu bude odměnou vzniklý humus, který patří mezi nejlepší hnojiva pro rostliny.

Hlavně nevozte bioodpad kdekoliv a nezakládejte nelegální skládky. Dopouštíte se tak přestupku s možným sankciováním dle obecně závazné vyhlášky. Věříme, že jste slušní občané a nechcete být účastníky scenérie skládek.

 

Za komisi pro životní prostředí Miroslav Zeť

Vytisknout E-mail

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno