Šenovský škrpál a setkání seniorů s vedením obce letos nebude

Vážení spoluobčané, členové rady obce na svém jednání ze dne 27. dubna 2020 rozhodli o zrušení dvou největších obecních akcí: Šenovského škrpálu a setkání seniorů s vedením obce. Členové rady obce tak reagují na současnou situaci zapříčiněnou virovou nákazou a setkání seniorů s vedením obce vyhodnotili za velmi rizikové, s ohledem na věk účastníků. Počet lidí na Šenovském škrpálu zase vysoce převyšuje předpokládaný povolený počet osob na akci přes léto. Druhým neméně důležitým faktorem pro rozhodnutí rady je ušetření finančních prostředků, protože očekáváme propad příjmů do obecního rozpočtu, který bude mít vliv na další rozvoj obce.

Vážení spoluobčané, členové rady obce vám děkují za pochopení a věří, že toto rozhodnutí vyhodnotíte jako jediné správné.

Za radu obce

Jaromír Kadlec
starosta