Používání ochranných prostředků - doporučení MZ ČR

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

            Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:

starosta obce