Prodej areálu Technických služeb v Šenově u Nového Jičína

Aktuality

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce na svém 10. jednání konaném dne 15. 3. 2012 schválilo prodej areálu technických služeb. Ve výběrovém řízení nabídla nejvyšší cenu firma Fastav Development – AOC, s.r.o. Firma nabídla 13 200 000 Kč a každoroční sponzorský dar 50 000 Kč po dobu 5-ti let na aktivity obce. Ze získaných finančních prostředků bude uhrazena příslušná daň. Ostatní peníze budou investovány do rozvoje obce. Mezi hlavní priority rozvoje patří mimo jiné např. vybudování sportovního a kulturního areálu v prostorách bývalých sběrných surovin firmy Partr.

-JK-

Vytisknout