Konec krize v naší obci?

Aktuality

Vážení spoluobčané, dlouho očekávané peníze za prodej posádky konečně dorazily. Po nabytí právní moci všech stavebních povolení padla poslední překážka k jejich vyplacení. Podrobnosti budou uvedeny v jiném příspěvku a v Šenovinkách. Prvním krokem vedení obce bylo úplné zaplacení úvěru z roku 2006 ve výši 20 000 000 Kč, který měl být podle původních představ splacen v roce 2007. To se bohužel nestalo. Úvěr byl splacen až nyní po pěti letech.

 

Na kolik nás úvěr přišel?

Od roku 2006 jsme zaplatili:    úroky ve výši                           5 837 563, 66 Kč

                                            poplatky bance                        21 929 Kč

                                            pokutu z jara roku 2010           40 000 Kč

Celkem: 5 899 492, 66 Kč

Další náklady nelze vyčíslit. Za pět let splácení jsme si uzavřeli cestu k evropským penězům. Zatímco okolní obce čerpaly desítky miliónů z fondů EU a rozvíjely se, my jsme o milióny přišli.

Nyní jsme splatili jeden úvěr, ten nejvíce zatěžující obecní kasu, ale další dva ještě splácíme (úvěr z roku 2002 se splatností v roce 2022 a úvěr z roku 2004 se splatností v roce 2024). Z předcházejícího období je třeba ještě zaplatit mnoho neuhrazených faktur, které měly být již dávno uhrazeny.

Z nejhoršího jsme tedy venku. Velkou roli budou nyní hrát vaši zastupitelé a členové komise pro rozvoj obce. Můžeme začít rozvíjet naši obec, ale přitom dodržovat zásady rozpočtové politiky. Je nutné se vyvarovat podobného nezodpovědného rozhodnutí, tak jako v roce 2006 při přijetí úvěru.

 

Jaromír Kadlec, místostarosta obce

Vytisknout